Документи

Документи

Обратната връзка с потребителите на предоставяните от детската градина услуги се осъществява чрез събиране и анализ на анкетни карти, мнения, сигнали и предложения, постъпили на място в дрекцията на детската градина, както и по електронна поща.