IV-TА ГРУПА ЗВЪНЧЕТА

Пеперуди

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В IV „ЗВЪНЧЕТА“

4.jpg

Четвърта група
ЕКИП ПЕДАГОЗИ

Антоанета Никифорова
Антоанета Никифорова УЧИТЕЛ
Мадлин Иларионова
Мадлин ИларионоваУЧИТЕЛ
Елена Тодорова
Елена ТодороваПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ