III-ТА ГРУПА ЗВЪНЧЕТА

Пеперуди

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В III „ЗВЪНЧЕТА“

3.jpg

Трета група
ЕКИП ПЕДАГОЗИ

Антоанета Никифорова
Антоанета Никифорова УЧИТЕЛ
Мадлин Иларионова
Мадлин ИларионоваУЧИТЕЛ