III-ТА ГРУПА ПЕПЕРУДИ

buterfly-copy.png

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В III „ПЕПЕРУДИ“

3.jpg

Трета група
ЕКИП ПЕДАГОЗИ

Деница Илиева
Деница ИлиеваУЧИТЕЛ
Татяна Барова
Татяна БароваУЧИТЕЛ
Магдалена Цонева
Магдалена ЦоневаПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ