II-РА ГРУПА ДЖУДЖЕТА

gnomes_256.jpg

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В II „ДЖУДЖЕТА“

2.jpg

Втора група
ЕКИП ПЕДАГОЗИ

Марина Добрева
Марина ДобреваУЧИТЕЛ
Юлия Ангелова
Юлия АнгеловаУЧИТЕЛ
Снежана Дойчинова
Снежана ДойчиноваПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ