II-РА ГРУПА СЛЪНЦЕ

sun_256.jpg

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В II „СЛЪНЦЕ“

2.jpg

Втора група
ЕКИП ПЕДАГОЗИ

Виолета Димитрова
Виолета ДимитроваУЧИТЕЛ
Мирела Атанасова
Мирела АтанасоваУЧИТЕЛ
Донка Янкова
Донка ЯнковаПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ