II-РА ГРУПА ПЕПЕРУДИ

buterfly-copy.png

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В II „ПЕПЕРУДИ“

2.jpg

Втора група
ЕКИП ПЕДАГОЗИ

Деница Славова
Деница СлавоваУЧИТЕЛ
Татяна Барова
Татяна БароваУЧИТЕЛ
Магдалена Цонева
Магдалена ЦоневаПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ