I-ВА ГРУПА ДЖУДЖЕТА

gnomes_256.jpg

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В I „ДЖУДЖЕТА“

1.jpg

Първа група
ЕКИП ПЕДАГОЗИ

Марина Добрева
Марина Добрева УЧИТЕЛ
Любка Блажев
Любка БлажевУЧИТЕЛ
Сийка Димитрова
Сийка ДимитроваПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ