I-ВА ГРУПА СЛЪНЦЕ

sun_256.jpg

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В I „СЛЪНЦЕ“

1.jpg

Първа група
ЕКИП ПЕДАГОЗИ

Мирела Атанасова
Мирела АтанасоваУЧИТЕЛ
София Райкова
София РайковаУЧИТЕЛ
Донка Янкова
Донка ЯнковаПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ