Вътрешни правила

Oбявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема"училищен плод" и "училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години