За Нас

imgp2429-copy.jpg

Детска градина № 62 “Зорница” е общинска детска градина, създадена през 1950г. в гр. София, квартал “Христо Ботев“. Новата сграда е открита през 1975г. с капацитет 120 деца, разпределени в четири възрастови групи, за които с много любов се грижат висококвалифицирани педагози.   В ДГ № 62 “Зорница” са създадени всички условия за работа с деца в позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда.

 Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:         

- равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

- зачитане на техните права, свобода и сигурност;

- зачитане на достойнството им,

-  уважение, грижа и любов към детето;

-  възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;

- приобщаване към националните традиции и културни ценности;

 Мисията на ДГ „Зорница“ е:  Създаване на емоционален комфорт и подкрепяща среда. Стимулиране личностното развитие и социалното поведение на децата в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

Място където детето да се чувства щастливо и обичано.

 

"При нас е цветно, усмихнато и пълно с любов!
Откриваме нови светове, вълшебства, чудеса!"

 

София Минева

Директор

sofia_mineva_480.png

Материално-техническа база