IV-TА ГРУПА ДЖУДЖЕТА

gnomes_256.jpg

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ В IV „ДЖУДЖЕТА“

4.jpg

Четвърта група
ЕКИП ПЕДАГОЗИ

Марина Добрева
Марина Добрева УЧИТЕЛ
Диана Стаменова
Диана СтаменоваУЧИТЕЛ
Снежана Дойчинова
Снежана ДойчиноваПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ