Изработване на картички за мама и цветя от хартия

Дни на отворените врати

Новогодишни празници и ритуали

Коледна работилница

Форум на толерантността

Месец на професиите